Artykuły

Po co komu coach?

Coś w tobie zasnęło i straciłeś motywację do działania, rozwoju, zdobywania kolejnych szczytów? Coach pomoże ci rozwinąć drzemiący w tobie potencja... więcej »

Oferta dla Coachów

Zespół Harmony Coach oferuje coaching biznesowy, coaching osobisty oraz doradztwo zawodowe i personalne. Zapraszamy! Zespól Harmony Coach proponuje nową formułę spotkań dla kolegów po fachu. Zapraszamy na wspólne spotkania interwizyjne dzięki którym podzielisz się wiedzą, doświadcz... więcej »

KLIENCI I PARTNERZY

Coaching

COACHING MANAGERSKI LIFE COACHING


Coaching biznesowy i osobisty

Jak wyznaczyć cele i odkryć potencjał?

Coaching osobisty w Harmony Coach to profesjonalna pomoc świadczona przez wykwalifikowanych coachów wspomagająca klienta w rozwoju poprzez szukanie rozwiązań w sytuacjach nowych, konfliktowych, trudnych dla jednostki, zespołów, rodziny, firmy.

Jest to dynamiczna relacja, której istotą jest zmiana klienta w kierunku, który uznaje on
za wartościowy dla siebie i swojego otoczenia.

Zadaniem coachingu jest zbliżenie człowieka do celu, poprzez  świadomość własnych ograniczeń i możliwości, minimalizację stereotypów, samoutrudnień, nawyków. Proces coachingowy jest drogą od analizy sytuacji wyjściowej do pożądanej - oto gdzie jesteśmy, a oto gdzie chcemy być.

Coaching osobisty nie polega wyłącznie na udzieleniu jednej odpowiedzi, czy wyborze nowej metody działania. Jego esencją jest rozwinięcie wewnętrznego potencjału poprzez wnętrze człowieka, świat jego postaw, wartości i emocji.

Towarzyszymy osobom chcącym rozwijać się zawodowo,  osobom które chcą odkryć swoją pasję, czy też znajdują się w kluczowym dla siebie momencie życia. Nasi Klienci to ludzie, którzy pomimo sporego bagażu doświadczeń, znaleźli się w nowych sytuacjach. Zmiana wiąże się z dostosowaniem się do nowego środowiska, z realizacją odmiennych niż dotąd celów. Świadomi, że zmiany nie są wolne od kosztów sięgają po to co sprzyja osiągnięciu celu- coaching osobisty, czy managerski. To co potocznie nazywane jest lękiem przed zmianą, czy stałymi cechami naszej osobowości –najczęściej jest utrwalonym sposobem myślenia o sobie i świecie. Pomagamy naszym Klientom wyznaczyć lub przeformułować wewnętrzne cele, tak aby życiową energię uwolnić od przymusu i powinności, a zaangażować w realizację odważnych osobistych decyzji. 

Warto wiedzieć, że:

  • Częstotliwość spotkań zależy od potrzeb Klienta.

  • Coaching to proces zmiany, dlatego nieodzowna jest cykliczność i stałość spotkań.

  • Czas trwania coachingu dostosowany jest do potrzeb Klienta i trwa co najmniej 6 sesji.

  • Na początku coachingu ustalany jest kontrakt (umowa) precyzująca zasady obowiązujące w procesie coachingowym, cele coachingu, które Klient może osiągnąć w toku sesji oraz czas jaki potrzebny jest na pożądaną zmianę.

  • W procesie coachingowym obowiązuje zasada poufności.

Dowiedz się więcej